Historial

Quan tot va començar… 

El Festival Òpera de Butxaca va néixer el 1993 a Barcelona a un teatre diminut, en el qual només hi cabien seixanta persones: el Teatre Malic, que va baixar el seu teló definitivament l’any 2002. En aquell moment devia ser difícil imaginar que alguns dels seus “descendents” es portarien a escena en llocs com el Gran Teatre del Liceu o que crearia vincles amb ciutats com Berlín, Halle, Darmstadt o Viena. Tanmateix, Òpera de Butxaca i Nova Creació, la companyia productora, ha volgut mantenir com a senyal d’identitat allò que ja anuncia al seu propi nom: les petites produccions en un ambient de proximitat i intimitat amb el seu públic, i el suport a nous i joves autors, a l’experimentació i el desenvolupament del gènere operístic.

Arxiu històric (descarregar)

2009 - 2000

1999 - 1990