Festival

Òpera de Butxaca i Noves Creacions neix del Festival amb el mateix nom (FOB-NC) que s’inicià el 1993 al Teatre Malic.

Des d’aquell inici fins ara, el Festival va viure dues etapes diferents que es podrien qualificar com la infància i l’adolescència del projecte. La tercera, que correspondria a l’etapa de la “maduresa”, és l’actual OB-NC.