Textos legals

OBNC

El Centre d’Iniciatives del Teatre i de les Arts S.L, en endavant Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC), amb CIF B63368518, té el domicili social a Carrer del Carme, 3 4-1. 08001 Barcelona.

La nostra adreça és: http://obnc.cat

Avís general

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina d’OBNC. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la Fundació.

OBNC no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat d’OBNC. Els anunciants i patrocinadors amb els que OBNC pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina d’OBNC.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat d’OBNC. Tots aquells continguts dels quals OBNC no en sigui titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. OBNC no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

OBNC es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que OBNC ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor. OBNC eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

El 25 de maig de 2018 s’aplica directament el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o el Reglament),  i a OBNC volem facilitar-te tota la informació al respecte de la manera més clara possible.

A continuació podràs trobar la informació detallada sobre com fem servir les teves dades i quins són els teus drets:

Els responsables d’aquestes dades és OBNC.

OBNC vetllarà pel bon ús i tracte d’aquestes dades.

A OBNC tractem les teves dades personals per poder enviar-te informació, notícies i promocions rellevants sobre la nostra activitat.
A més, després de l’entrada en vigor del Reglament, OBNC continuarà tractant les teves dades com venia fent-ho fins ara, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la teva informació i per a les mateixes finalitats per a les quals vas consentir a cedir-nos les teves dades.

Conservarem les teves dades personals durant el període que duri la nostra activitat.
En cas que OBNC cesi la seva activitat, transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les teves dades.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, estiguem coberts per una llei o que tu ho hagis pactat prèviament amb OBNC.

En qualsevol moment pots exercir els teus drets de:

  • Accés: Pots conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les teves dades.
  • Rectificació: Pots corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes.
  • Supressió: Pots demanar que se suprimeixin les teves dades.
  • Oposició: Pots demanar que no es facin servir les teves dades per segons quines finalitats.
  • Limitació: Pots demanar que es limiti el tractament de les teves dades en certs casos.
  • Portabilitat: Pots demanar que es traslladin a una altra entitat les dades que ens hagis facilitat.
  • Decisions automatitzades: No ser objecte d’una decisió basada únicament en tractament automatitzat de dades.

Pots exercir els drets que t’atorga el Reglament a:
Centre d’Iniciatives del Teatre i de les Arts S.L. 
Carrer del Carme 3, 4-1
08001 Barcelona
T. 93 454 18 19
info@obnc.cat

Limitació de la responsabilitat

OBNC no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.