Música

Òpera Ara – jornada oberta

Cap a on va la composició d’òpera avui dia? I les propostes escèniques d’espectacles lírics? Què en pensen els compositors? Què es fa a casa nostra? Què es fa arreu d’Europa? S’està provocant el naixement de noves obres que entrin en el repertori? O s’està repensant aquest repertori i la forma de crear òpera per a un nou cànon?

Òpera de Butxaca i Nova Creació vol oferir, en paral·lel al seminari de creació d’òpera contemporània ÒPERA ARA, una jornada oberta al públic per fomentar el diàleg i la reflexió al voltant de la creació actual en el camp de la lírica, posant l’èmfasi en les noves tendències i en la retroalimentació creativa entre l’escena i la música.